Joomla Modules

1875

Hamburg - Nemecko
Začiatok používania vymených nadstavieb pre vozidlá v Európe

1993

Začiatok činnosti firmy
v prenajatej hale poľnohospodárskeho družstva Pozdišovce.
Počet zamestnancov – 3

1994

Začatie výroby
v prenajatom výrobnom areáli v Zemplínskej Širokej.
Počet zamestnancov – 15

1994

Prvý vyrobený skladový kontajner
v spolupráci s nemeckou firmou Eckhard Toben.
Počet zamestnancov – 15

1997

Začiatok výroby výmenných nadstavieb
s nemeckou firmou Kotschenreuter.
Skúška prvého prototypu v skúšobni
Deutsche Bahn, Minden Nemecko.
Počet zamestnancov – 85

1997

Prvý udelený výrobný certifikát na výmenné nadstavby
TYP C715 od nemeckej firmy Deutsche Bahn.
Počet zamestnancov – 85

2001

Rekonštrukcia výrobnej haly
a začiatok výroby na ul. Stavbárov 5845 v Michalovciach.
Počet zamestnancov a živnostníkov – 95

2002

Začiatok výroby návesov a prívesov.
Vystavené prvé návesy na Medzinárodnom
strojárenskom veľtrhu v Nitre.
Počet zamestnancov a živnostníkov – 130

2005

Montáž prvého CNC laserového páliaceho stroja
od firmy Trumpf.

2009

Montáž technológie na linke katodického ponorného lakovania
v spolupráci s dánskou firmou Ideal Trade Service.
Počet zamestnancov a živnostníkov – 105

2010

Výstavba pieskovne a haly určenej na medzisklad
pri linke katodického ponorného lakovania.
Počet zamestnancov a živnostníkov – 105

2012

Rekonštrukcia a dostavba jedálne
v administratívnej budove.
Počet zamestnancov a živnostníkov – 230

2013

Výstavba haly CNC strojov
a haly prípravy výroby.
Počet zamestnancov a živnostníkov – 185

2014

Výstavba novej haly zvarovne
na prevádzke ul. Stavbárov 5845, Michalovce.
Počet zamestnancov a živnostníkov – 210

2015

Rekonštrukcia administratívnej budovy
a šatní pre zamestnancov.
Počet zamestnancov a živnostníkov – 240

2017

Dostavba ďalšej lakovacej kabíny a vypaľovacej pece
na linke katodického ponorného lakovania
v spolupráci s firmou ITS Brno.
Počet zamestnancov a živnostníkov – 285

2017

Ocenenie firmy KEREX s.r.o., agentúrou FORBES
za 1. miesto v celoslovenskej súťaži
v kategórií výrobných firiem za región Východné Slovensko.
Počet zamestnancov a živnostníkov – 260

2018

Výstavba manipulačnej haly a skladu výrobkov
pri linke katodického ponorného lakovania.
Počet zamestnancov a živnostníkov – 290

2019

Výstavba novej vstupnej vrátnice
Počet zamestnancov a živnostníkov – 290

2011 - 2019

Firma vyhrala významné medzinárodné tendre
dodávky výmenných nadstavieb pre veľké logistické firmy v Európe.
V odberateľských portfóliach sú ďalšie významné firmy.

2020

Výstavba nového vstupu do areálu firmy
a nových parkovacích miest.
Počet zamestnancov a živnostníkov – 290

kerex historia

kerex historia

kerex historia

kerex historia

kerex historia

kerex historia

kerex historia

kerex historia

kerex historia

kerex historia

kerex historia

kerex historia

kerex historia

kerex historia

kerex historia

kerex historia

kerex historia

kerex historia

kerex historia

kerex historia

kerex historia