24.05.22

Informácia o projekte s podporou EÚ

Názov projektu: „Automatizácia výrobného procesu pri výrobe automobilových prívesov, návesov a výmenných automobilových nadstavieb“

Publicita projektu počas realizácie

10.07.19

Informácia o projekte s podporou EÚ

Názov projektu: „Zvýšenie konkurencieschopnosti zavedením inovatívnej technológie na výrobu oceľových súčiastok“

Publicita projektu s názvom „Zvýšenie konkurencieschopnosti zavedením inovatívnej technológie na výrobu oceľových súčiastok“ po skončení realizácie

25.09.18

Verejné obstarávanie s názvom „Dodanie a montáž laserového páliaceho stroja“ - NOVÉ

Verejné obstarávanie s názvom „Dodanie a montáž laserového páliaceho stroja“ pre dodanie technológie pre projekt s názvom „Zvýšenie konkurencieschopnosti zavedením inovatívnej technológie na výrobu oceľových súčiastok“

29.04.17

Verejné obstarávanie s názvom „Dodanie a montáž laserového páliaceho stroja“

Verejné obstarávanie s názvom „Dodanie a montáž laserového páliaceho stroja“ pre dodanie technológie pre projekt s názvom „Zvýšenie konkurencieschopnosti zavedením inovatívnej technológie na výrobu oceľových súčiastok“

01.10.15

Projekty s podporou EÚ

Zvýšenie konkurencieschopnosti zavedením inovatívnej technológie na úpravu oceľových plechov.

01.07.15

Informácia o verejnom obstarávaní

Zvýšenie konkurencieschopnosti zavedením inovatívnej technológie na úpravu oceľových plechov.

01.03.15

Projekty s podporou EÚ

Zavedenie inovatívnej technológie do výroby veľkých kovových konštrukcií spoločnosti KEREX s.r.o.

03.10.14

Informácia o verejnom obstarávaní

Dodanie technológie pre projekt s názvom: "Modernizácia technolo- gického vybavenia"

16.12.13

PREPRAVNÝ PORIADOK

Cestnej nákladnej dopravy KEREX s.r.o., Stavbárov 5845, 071 01 Michalovce

07.10.13

Informácia o verejnom obstarávaní

Dodávka technológie – vysekávací stroj na oceľové plechy