Joomla Modules

1993

V roku 1993 bola spoločnosť založená ako súkromná firma s postupným nárastom pracovníkov z 3 na 50 a vyrábala kontajnery, lešenia a ostatné oceľové výrobky pre stavebný priemysel. Celá produkcia bola vyvážaná do Nemecka.

1995

Rekonštrukciou starých hál bola zriadená ďalšia výrobná prevádzka o výmere 2300 m2. S ďalšími 60 pracovníkmi bola zavedená výroba výmenných nadstavieb pre kombinovanú prepravu rôznych rozmerov a prevedení. Výmenné nadstavby boli konštruované podľa DIN EN 284 a bol im udelený certifikát v nemeckej skúšobni. Tieto produkty boli a aj v súčasností sú exportované do Nemecka, Rakúska, Holandska a Francúzska.

2000 – 2001

V spolupráci s nemeckými partnermi sa skonštruoval kamiónový náves so všetkými potrebnými skúšobnými certifikátmi. Prvýkrát sa prezentoval na Autosalóne v Nitre v septembri 2002. Uvedený výrobok tvorí základ výroby novej, v poradí už tretej zrekonštruovanej výrobnej prevádzky- výroba návesov a prívesov. K septembru 2002 firma zamestnávala 150 zamestnancov. Výrobné plochy tvoria spolu 6 000 m2.

2002 – 2006

Do výroby boli zavedené ďalšie typy návesov a to návesy v prevedení Mega, návesy na prepravu dreva. Schvaľovacím riadením bola do výroby zavedená veľkoobjemová plachtová súprava. V oblasti kontajnerov sa firma viac zaoberá výrobou špeciálnych agregátových kontajnerov. Pri nezmenenom počte zamestnancov sú do výroby zaradené prvky na zvýšenie produktivity práce.

2005 – 2007

Tieto roky sú charakteristické zvýšeným dopytom zahraničných klientov, aj významných firiem po výmenných nadstavbách. Firma Kerex sa v tejto oblasti stala známym výrobcom v Európe. Okrem štandartných typov sú do výroby zavedené špeciálne typy nadstavieb napr. na prepravu dreva alebo univerzálnych nadstavieb na prepravu kusového aj sypkého tovaru. Firma pracuje vo všetkých oblastiach zo zvýšenou produktivitou práce s cieľom obstáť v náročnej európskej konkurencii.
V oblasti kontajnerov sa prechádza na výrobu špeciálnych prevedení kontajnerov.

2008 - 2009

Najväčšia investícia firmy – Technológie Katodického ponorného lakovania. Táto technológia výrazne zvyšuje kvalitu povrchových úprav a efektivitu výroby. Stav zamestnancov 120. Výstavba technológií
a príslušných hál bola podporovaná z fondov Európskej únie.

2010 - 2012

Zariadenia technológií katodického ponorného lakovania posunulo firmu medzi dvoch najväčších výrobcov výmenných nadstavieb v Európe. Firma sa stala hlavným dodávateľom veľkých európskych firiem, hlavným odberateľom je DHL. Pribúda množstvo odberateľov z Francúzska, Nórska. Stav zamestnancov 175.

2013 - 2015

Firma si naďalej udržiava popredné miesto v Európe v dodávkach výmenných nadstavieb. V oblasti kontajnerov prechádza na dodávku špeciálnych prevedení priamo ku zákazníkom v rámci celej Európy.
Zavádza sa množstvo CNC strojov, čím výrazne stúpa kvalita výrobkov.
Stav zamestnancov 205.

 

 

Ciele a princípy firmy

  • neustála a korektná komunikácia so zákazníkmi, plnením špeciálnych požiadaviek zákazníkov v rámci technických a kapacitných možností firmy.
  • neustále zvyšovanie kvality a životnosti našich výrobkov zavádzaním nových technológii a zvyšovaním úrovne ľudskej práce.
  • technologickou úrovňou výrobkov byť neustále porovnateľný s európskou konkurenciou.
  • postupne zvyšovať produktivitu práce s cieľom udržať a zlepšovať si pozíciu na trhu.
  • zaisťovať kvalitný servis a ďalšie služby pre našich zákazníkov.
  • neustále zavádzať nové výrobky, rozšírovať odbyt na trhy ďalších krajín Európy a stabilizovať si svoje miesto na trhu.

areal-kerex-01

1993 - areál Zemplínska Široká, prenájom

areal-kerex-02

1996 - rekonštrukcia výrobnej haly prevádzka 1 Michalovce

areal-kerex-02

1998 - rekonštrukcia výrobnej haly, prevádzka 3 Michalovce

areal-kerex-02

2000 - výstavba lakovne, prevádzka 3 Michalovce

areal-kerex-02

2008 - začiatok výstavby haly katodického lakovania, prev. 1 Michalovce

areal-kerex-02

2009 - montáž technológie katodického lakovania, prev. 1 Michalovce

areal-kerex-02

2012 - výstavba haly príprava výroby, prevádzka 1 Michalovce

areal-kerex-02

2013 - výstavba jedálne pre zamestnancov

areal-kerex-02

2014 - výstavba haly zvarovne, prevádzka 1 Michalovce